Xác định kỳ tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại VN

Theo thống kê, Việt Nam hiện nay là một trong những điểm hết vô cùng hấp dẫn các chuyên gia người nước ngoài. Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam vẫn áp dụng cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, cách tính thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, việc xác định kỳ tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam lại phụ thuộc vào cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú. 

Căn cứ theo TT111/2013-TT/BTC, đối tượng nộp thuế TNCN được xác định là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Tương tự đối với cá nhân người nước ngoài, tùy thuộc vào việc phân loại thành cá nhân cư trú và không cư trú để xác định nghĩa vụ nộp thuế TNCN tại Việt Nam. Như vậy, cần phải xác định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là cá nhân cư trú hay là cá nhân không cư trú.

Cụ thể cách xác định kỳ tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

Đối với cá nhân cư trú

Đối với cá nhân cư trú thì kỳ tính thuế được xác định cụ thể như sau:

Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên: kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.

Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Đối với cá nhân không cư trú

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập. 

Trường hợp cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, quầy hàng thì kỳ tính thuế áp dụng như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

Như vậy, cách xác định kỳ tính thuế đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được quy định rõ ràng, đây là căn cứ pháp lý vững chắc giúp các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp mình có thể dễ dàng thực hiện theo đúng quy định. 

Quy định mới về hạn nộp tờ khai thuế năm 2020 

Hậu quả nghiêm trọng nếu không hủy hoá đơn điện tử sai sót

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các thông tin quan trọng về việc xác định kỳ tính thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, Việt Nam là một trong những điểm đến vô cùng hấp dẫn các chuyên gia người nước ngoài. Do vậy, việc xác định kỳ tính thuế sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, giúp người lao động thực hiện đúng nghĩa vụ với nước sở tại theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu thêm các quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân để thực hiện công việc được tốt nhất.