Thực hiện hoàn thuế điện tử theo đúng quy trình

Việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT được thực hiện bằng phương thức điện tử đã được áp dụng phổ biến trên toàn quốc. Do đó, quy trình hoàn thuế điện tử là vấn đề mà nhiều kế toán quan tâm hiện nay bên cạnh các vấn đề về mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, cách nộp tiền thuế qua mạng,… Để giúp kế toán có thể thực hiện công việc một cách trơn tru, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn quy trình hoàn thuế điện tử theo đúng quy định.

Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với Cơ quan thuế, kế toán chỉ cần nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng và chờ thông báo chấp nhận từ Cơ quan thuế là sẽ được thực hiện hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

Bước 1: Lập hồ sơ hoàn thuế điện tử

Các bạn truy cập vào website: thuedientu.gdt.gov.vn, lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Sau đó, nhập đầy đủ các thông tin: Mã số thuế; Kỳ đề nghị hoàn thuế (từ kỳ… đến kỳ…)

Đối với lý do đề nghị hoàn thuế:

1. Trường hợp hoàn xuất khẩu: Chọn mục “Hoàn xuất khẩu”, sau đó, chọn một trong các lý do sau đây:

– Đối với trường hợp xuất khẩu của DN trực tiếp sản xuất (nếu doanh thu sản xuất hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng chủ yếu – từ 50% trở lên);

– Đối với trường hợp xuất khẩu của DN thương mại (nếu doanh thu thương mại xuất khẩu chiếm tỷ trọng chủ yếu – từ 50% trở lên);

– Đối với trường hợp xuất khẩu của DN khác (nếu không thuộc một trong hai trường hợp nêu trên).

thuế điện tử

2. Trường hợp hoàn dự án đầu tư: Chọn mục “Hoàn dự án đầu tư”, sau đó chọn một trong các lý do sau đây:

– Đối với DN mới thành lập từ dự án đầu tư;

– Đối với DN đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh/TP;

– Đối với DN đang hoạt động có dự án đầu tư khác tỉnh/TP;

– Đối với dự án đầu tư khác.

Số tiền đề nghị hoàn thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền đề nghị hoàn thuế đã khai trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng có kỳ tính thuế trùng với kỳ đề nghị hoàn thuế của Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN, cụ thể:

– Đối với trường hợp hoàn xuất khẩu: là Chỉ tiêu 42 trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT.

– Đối với trường hợp hoàn dự án đầu tư: là Chỉ tiêu 30 trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 02/GTGT.

Bước 2: Ký điện tử và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử. Sau khi hoàn tất các thông tin, các bạn thực hiện kiểm tra, rà soát trước khi ký nộp.

Bước 3: Nhận Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử. Kế toán chờ kết quả nhận thông báo tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Nhận Thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế

– Trường hợp hồ sơ hoàn thuế điện tử đã đầy đủ, đúng thủ tục: DN sẽ nhận Thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế. Thời gian giải quyết và trả kết quả được ghi trong thông báo này.

– Trường hợp hồ sơ hoàn thuế điện tử chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục: DN nhận Thông báo về việc hồ sơ chưa đủ thủ tục qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế. Kế toán cần lập và gửi lại hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho cơ quan Thuế theo đúng quy định để được tiếp nhận và giải quyết hoàn thuế.

– Đối với DN không lập và gửi được hồ sơ hoàn thuế điện tử: Các bạn liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan Thuế hoặc qua đường bưu chính.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử và ngày ký có bắt buộc phải trùng nhau?

 Vì sao các doanh nghiệp cần phải tra cứu hóa đơn?

Bước 5: Giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo Thông báo của cơ quan thuế

Nếu hồ sơ hoàn thuế có thông tin chưa đúng như số thuế chưa đủ điều kiện được hoàn thuế, còn thiếu thông tin cần giải trình, bổ sung tài liệu, kế toán cần căn cứ Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của cơ quan Thuế để thực hiện gửi văn bản giải trình, tài liệu bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Khi hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế mà các bạn không giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế hoặc không giải trình, bổ sung để chứng minh được số thuế đã khai là đúng thì cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ hoàn thuế của các bạn sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.