Phạt tiền từ 4 – 8 triệu đồng nếu không hủy HĐĐT khi lập sai sót

Đối với hành vi không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Đây là mức xử phạt đã được quy định tại Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ Tài chính.
Quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn

Tại Điều 26 của dự thảo đã quy định rõ từng mức xử phạt, khung hình phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn. Cụ thể,

Doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo trong trường hợp:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm hủy hóa đơn giấy từ 01 đến 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế mà có tình tiết giảm nhẹ.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu:

a) Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định;

b) Chậm hủy hóa đơn giấy từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế

hủy hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi:

a) Chậm hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng từ trên 10 ngày làm việc trở lên kể từ thời điểm nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế;

b) Không hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế;

c) Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót;

d) Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc hủy hóa đơn theo quy định.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót
Theo như quy định mới tại  dự thảo, đối vưới hành vi không hủy hóa đơn điện tửu khi lập sai sót, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Đây là mức phạt hành chính cao nhất khung quy định về xử phạt vi phạm quy định về hủy hóa đơn. Do vậy các doanh nghiệp có thể thấy được mức độ nguy hại của việc không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót.

Hiện tại, Bộ Tài chính vẫn đang công khai bản dự thảo để lấy ý kiến tham gia bổ sung bản dự thảo của người dân, của các cơ quan, tổ chức để có thể sớm hoàn thiện và chính thức ban hành nghị định này.
https://squeezethebanker.com/

https://squeezethebanker.com/tin-tuc/