Dùng HĐĐT, DN không cần lo lắng về mức xử phạt VPHC nào?

Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ, tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn, phát hành hóa đơn và mua hóa đơn là những nội dung trong Nghị định 109 về hóa đơn. Tuy nhiên, khi cả nước đang hưởng ứng theo lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, thì có một số điều luật hay cụ thể hơn là các mức xử phạt không còn đúng với hóa đơn điện tử nữa. Hãy cùng làm rõ trong bài viết dưới đây nhé.

1. Không đính kèm bảng kê

Căn cứ theo Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Các cá nhân và doanh nghiệp không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ sẽ phải chịu mức xử phạt hành chính từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
Tuy nhiên, căn cứ vào Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, hóa đơn điện tử không được phép đính kèm bảng kê hàng hóa, dịch vụ bởi theo quy định, hóa đơn điện tử không bị giới hạn bởi số dòng như trên hóa đơn truyền thống.
Như vậy, sử dụng hóa đơn điện tử, các cá nhân, doanh nghiệp không phải lo lắng về mức xử phạt hành chính từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu lập thiếu bảng kê hàng hóa, dịch vụ nhưng cần lưu ý phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn điện tử.

 

hóa đơn điện tử

2. Không có liên

Với hóa đơn giấy, mỗi số hóa đơn phải có tối thiểu 2 liên và tối đa 9 liên. Trong đó: liên 1 để bên bán lưu, liên 2 giao cho bên mua, còn từ liên 3 trở đi được đặt tên theo công dụng do người khởi tạo hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn được cấp lẻ bởi cơ quan thuế thì phải có ít nhất 3 liên (liên 3 lưu tại cơ quan thuế). Nếu doanh nghiệp làm mất liên 1 hoặc liên 3 thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 12 Nghị định 105/2013/NĐ-CP: Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
Tuy nhiên, hóa đơn điện tử chỉ có một bản duy nhất và không có khái niệm liên. Bên bán, bên mua và cơ quan thuế sẽ cùng khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn duy nhất đó.
Như vậy, doanh nghiệp không phải lo sẽ bị mất “liên” hóa đơn điện tử nhưng cần cẩn trọng trong việc lưu trữ loại hóa đơn này.

https://squeezethebanker.com/noi-dung-nang-cap-phan-mem-itaxviewer-phien-ban-moi-nhat/

3. Không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Có 2 loại hóa đơn điện tử: có mã và không mã xác thực của cơ quan thuế. Đối với loại có mã xác thực, khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực, bên bán chỉ phải ký điện tử trên hóa đơn mà không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này.
Trong quá khứ, khi doanh nghiệp còn ưa chuộng sử dụng hóa đơn giấy, nếu nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có thể bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Còn đối với hành vi làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp có thể phải lãnh mức phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. 
Như vậy, đối với bên bán sử dụng loại hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ không cần lo ngại khi làm sai hay nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 
Trên đây là những điểm khác trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hóa đơn truyền thống và hóa đơn điện tử. Mong rằng bài viết đã cung cấp những chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.
https://squeezethebanker.com/