Các trường hợp không phải xuất hóa đơn bán hàng DN cần biết

Nguyên tắc khi doanh nghiệp kinh doanh đó là cần phải xuất hóa đơn khi có giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ với khách hàng. Ngoài việc tham khảo những thông tin về thời hạn chuyển đổi hóa đơn điện tử, về chữ ký số HSM, về khâu kinh doanh thương mại,… kế toán nên nắm rõ cả một số trường hợp không phải xuất hóa đơn bán hàng. Vậy cụ thể những trường hợp doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn bán hàng là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

1. Không xuất hóa đơn bán hàng khi khách hàng không lấy hóa đơn

– Trong trường hợp bán hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng với giá từ 200.000 đồng trở lên và người mua không lấy hóa đơn hoặc là người mua không cung cấp thông tin cá nhân thì bên bán hàng vẫn phải tiến hành lập hóa đơn, trong hóa đơn sẽ ghi là “ khách hàng không lấy hóa đơn” hoặc là “ khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân”

– Đối với những hóa đơn có giá trị dưới 200.000 đồng người thì bên bán hàng có thể không cần lập hóa đơn khi khách hàng không yêu cầu.

hóa đơn bán hàng

2. Trường hợp xuất hàng hóa, dịch vụ không cần phải lập hóa đơn bán hàng

Khi xuất hàng hóa và dịch vụ, có một số những trường hợp dưới đây không xuất hóa đơn bán hàng bao gồm:

– Đối với những mặt hàng tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp.

– Khi doanh nghiệp xuất hàng hóa dưới những hình thức như là cho vay, cho mượn hoặc là hoàn trả hàng hóa.

– Xuất hàng hóa với mục đích vận chuyển hàng hóa đó đến địa điểm cửa khẩu hoặc vận chuyển đến nơi làm thủ tục xuất khẩu. Trong trường hợp này thì sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong doanh nghiệp.

– Xuất hàng hóa để vận chuyển đến những chi nhánh nhỏ của doanh nghiệp phục vụ cho việc buôn bán trong toàn hệ thống doanh nghiệp bên cạnh việc xuất hàng để vận chuyển, trao đổi giữa các cơ sở bán hàng với nhau.

– Xuất hàng hóa đến những cơ sở làm cộng tác viên, những địa điểm nhận bán hàng đúng giá của doanh nghiệp. Trong quá trình xuất thì có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

– Khi xuất hàng hóa để bán lưu động và có sử dụng phiếu xuất kho

Những trường hợp xuất hàng hóa trên đều không cần phải lập hóa đơn bán hàng. Kế toán cần lưu ý những trường hợp này để không phải lập hóa đơn, vừa tiết kiệm thời gian và không bị lãng phí hóa đơn.

3. Một số những trường hợp khác không cần lập hóa đơn bán hàng

– Tất cả những hoạt động mua bán , ngoại tệ được diễn ra, phát sinh ở nước ngoài. Khi những hoạt động này diễn ra, doanh nghiệp không cần phải lập hóa đơn mà thay vào đó là lập Bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết doanh số chi tiết từng loại ngoại tệ của mặt hàng mà doanh nghiệp đã bán ra. Còn đối với những hoạt động mua bán ngoại tệ nhưng diễn ra trong nước thì kế toán vẫn tiến hành lập hóa đơn bình thường.

– Đối với những trường hợp mua bán vàng bạc, kim cương cho khách hàng sử dụng mà không phải là kinh doanh thì trường hợp này nếu như không lập hóa đơn thì kế toán doanh nghiệp sẽ cần lập bảng kê hóa đơn mua vào. 

Thực hiện hoàn thuế điện tử theo đúng quy trình 

Thời điểm lập hóa đơn điện tử và ngày ký có bắt buộc phải trùng nhau?

– Đối với những loại tài sản được chuyển giao giữa các đơn vị hay là thành viên hạch toán trong trường hợp phụ thuộc trong tổ chức hoặc là cá nhân, tài sản được điều chuyển nếu chưa được chia, tách, hay là hợp nhất, tiến hành sáp nhập. Trong trường hợp này thì tổ chức hay là cá nhân có tài sản điều chuyển cần phải có lệnh điều chuyển tài sản. Những trường hợp trên thì kế toán không cần phải xuất hoá đơn.