Cá nhân thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Mới đây nhất, Tổng cục thuế đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử eTax để phù hợp với các quy định về thuế đối với cá nhân nêu tại TT 92/2015/TT-BTC, hỗ trợ đọc, nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh khai theo Mẫu tờ khai 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh (Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Cá nhân thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm khai thuế theo Mẫu tờ khai 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Trường hợp cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo Mẫu 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Như vậy, từ tháng 11/2019 người nộp thuế là cá nhân thuộc các trường hợp trên sẽ khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ qua thuế theo các cách sau:

Cách 1: Người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế
Cách 2: Người nộp thuế đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

 
Người nộp thuế thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Sau khi đăng ký thành công tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế, NNT có thể thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế

Người nộp thuế đăng nhập chức năng dành cho cá nhân trên Cổng dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế (thuedientu.gdt.gov.vn) bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cơ quan thuế cấp.

Bước 2: Khai hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế chọn tờ khai (01/TKN-XSBHĐC, 02/KK-TNCN, 01/CNKD) và thực hiện khai hồ sơ thuế điện tử bằng một trong hai hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ thuế điện tử của cơ quan thuế (thuedientu.gdt.gov.vn ) hoặc khai thông qua ứng dụng khai thuế (HTKK) cài trên máy tính, sau đó kết xuất tờ khai ra định dạng XML, tải tờ khai XML lên Cổng dịch vụ thuế điện tử.
Khai xong tờ khai, NNT chọn chức năng Hoàn thành kê khai – hệ thống Cổng dịch vụ thuế điện tử cơ quan thuế sẽ hỗ trợ NNT kiểm tra, cảnh báo thông tin sai sót (nếu có) để NNT điều chỉnh và tải hồ sơ đính kèm tờ khai.

Bước 3: Nộp hồ sơ khai thuế

Sau khi hoàn thành xong việc khai hồ sơ khai thuế, NNT thực hiện bước tiếp theo là nộp hồ sơ khai thuế, NNT thực hiện như sau:
Người nộp thuế căn cứ mã xác thực OTP nhận được từ hệ thống của cơ quan thuế, NNT nhập mã xác thực OTP và gửi hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế. Sau khi gửi hồ sơ khai thuế thành công, NNT sẽ nhận được thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT) từ cơ quan thuế qua email và tin nhắn.
 

https://squeezethebanker.com/

https://squeezethebanker.com/cong-nghe/